IFAU om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

IFAU har gjort en översikt på privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken. Institutet menar att kunskapen om privata aktörer inom arbetsmarknadspolitiken är begränsat och att intrycket är att det saknas både starka positiva och negativa effekter på arbetsmarknadsutfall av att delta i aktiviteter hos en privat aktör. Enligt IFAU tycks det dock finnas en positiv effekt på kundnöjdhet på grund av privatisering.

Stig Björne


About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.