IFAU – Effekter av det nya studiemedelssystemet

I september 2011 publicerade Institutet för arbetsmarknads-politisk utvärdering (IFAU) rapporten ”Studietakten för högskolestudenter före och efter studiemedelsreformen 2001”. Målet med rapporten vara att undersöka hur studietakten påverkats av de nya studiestödsreglerna från år 2001.

Reformen har generell lett till att högskolestudenternas studietakt ökat något. Samtidigt har gruppen minskat sina arbetsinkomster under studietiden med 40 procent. De striktare reglerna verkar ha lett till att studenterna vill ta så lite studielån som möjligt.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.