Funkar nystartsjobben?

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har i en ny rapport undersökt om de sk nystartsjobben bidragit till kortare arbetslöshet och ökad sysselsättning. Nystartsjobben infördes 2007 som ett led i Alliansens politik att få pusha ut långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

För personer under 25 år har det alltid funnits specialregler. IFAU:s studie avser personer arbetslösa 25 till 60 år som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen under perioden 2007–2011.

De flesta nystartsjobbare är män, medelåldern är på 44 år och personer födda utanför Norden är överrepresenterade. Jämfört med den genomsnittlige långtidsarbetslöse har nystartsjobbarna något högre utbildning, de är lite yngre och har kortare inskrivningstider.

Sammanfattningsvis verkar således nystartsjobben att fungera någorlunda. Arbetsmarknadspolitik med subventionerade anställningar är inte enkelt att utforma optimalt.

Rapporten: r-12-06-Leder-nystartsjobben-till-hogre-sysselsattning

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.