Att ha sommarjobb underlättar vägen in på arbetsmarknaden

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) har presenterat en utredning kring sommarjobb och dess påverkan på inträdet på arbetsmarknaden senare i livet. Ungdomar hittar ofta sina första arbeten efter gymnasiet genom de kontakter de skapat på sommarjobb eller extrajobb under studietiden visar IFAU:s rapport.

Stig Björne

IFAU har undersökt samtliga elever som slutat ett yrkesprogram på gymnasiet år 2006 och deras inträde på arbetsmarknaden.

Rapporten baseras på en registeranalys av 39 000 gymnasielever som tog examen från ett yrkesprogram 2006, samt de arbetsplatser där ungdomar hittat sitt första mer varaktiga jobb efter examen. Sannolikheten att börja arbeta på en viss arbetsplats jämförs med sannolikheten att någon av klasskamraterna börjar arbeta där.

Studien visar att gymnasiestudenter på yrkesprogram har 35 procentenheter högre sannolikhet att få sitt första mer varaktiga jobb efter studenten på de arbetsplatser där de jobbat under studietiden, jämfört med elever från samma yrkesprogram och skola. Dessutom är sannolikheten fyra procentenheter högre att hamna på en arbetsplats där en kollega från ett tidigare extrajobb arbetar, även om de själva saknar egen erfarenhet därifrån. En högre syssel­sättningsgrad bland kollegorna från sommarjobben leder också till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. En möjlig förklaring till att arbetsgivarna väljer att anställa genom kontakter är att det kan minska osäkerheten kring unga arbetstagares förmågor.

Studien visar också att kontakter som är specialiserade inom samma område som den nyutexami­nerade yrkesstudenten är extra betydelsefulla. Effekten är tre gånger så stor om kontakten har en utbildning inom samma område.

Läs mer på www.ifau.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.