SCB:s årsrapport för sysselsättningen – AKU 2011

Stig Björne

SCB:s årsrapport för sysselsättningen visar genomsnittet för helåret 2011. 4 642 000 personer var i genomsnitt yrkesarbetande under år 2011 vilket är en ökning med 96 000 personer jämfört med 2010. Det ger en försörjningskvot på 48%.

Arbetslösa minskade med 38 000 till 378 000 personer. Arbetslösheten minskade med 0,9% jämfört med 2010. Ökningen av sysselsättningen återfanns både bland män och kvinnor. Sysselsättningsgraden var 65,6% i genomsnitt under 2011. Det är en ökning med 0,9%.

Antal anställda ökade med 108 000. Ökningen bestod av både fast anställda, vilka ökade med 67 000, och tillfälligt anställda, vilka ökade med 41 000 personer. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 378 000 i genomsnitt under 2011. Det är 38 000 färre än 2010.

Källa: SCB

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.