Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden försvagas

Svensk arbetsmarknad är på väg in i en nedgång. Varslen har de senaste månaderna ökat i jämförelse med föregående år. Häromdagen kom de senaste siffrorna vad gäller varsel och läget på arbetsmarknaden från Arbetsförmedlingen.

Text: Stig Björne 

Siffrorna visar att antalet varsel om uppsägning ökade under oktober till cirka 10 300 personer. Motsvarande siffra för ett år sedan var 5 700. Det totala antalet arbetslösa har också ökat, och uppgick i slutet av oktober till 400 000 personer. Den aktuella arbetslöshetsnivån motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Antalet personer som hittills i år varslats på grund av företagsnedläggningar är lika högt som under motsvarande period 2009. Varseluppgången tyder på en alltmer pessimistisk syn hos arbetsgivarna inför framtiden, vilket talar för en fortsatt försvagning av arbetsmarknaden.

Något paradoxalt så har landets arbetsgivare anmält 52 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det är 2 000 fler jämfört med motsvarande månad ett år tidigare. Och drygt 48 000 personer fick någon form av arbete.

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2011

8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,2).* Sammanlagt 399 526 personer (372 389)

34 184 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (29 863)

215 832 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (203 722)

183 694 personer deltog i program med aktivitetsstöd (168 667
48 437 personer fick arbete (44 173)

51 647 nya lediga platser anmäldes (49 735)

10 260 personer varslades om uppsägning (5 666)

*4,6 (4,5) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,9 (3,7) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Vid månadens slut var 400 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket är 27 000 fler än ett år tidigare. Nivån motsvarar 8,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. Av de totalt inskrivna arbetslösa var 216 000 personer öppet arbetslösa medan 184 000 personer deltog i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,6 respektive 3,9 procent av den registerbaserade arbetskraften. Bland dessa har antalet personer med långa tider utan arbete ökat. Även antalet nyinskrivna öppet arbetslösa ökade, till sammanlagt 34 000 personer.

Nedan tabell över senaste varselstatistiken i jämförelse med månaden innan och samma månad 2011. Som framgår är ökningen rejäl. Under finanskrisens värsta månader var antalet varsel ca 20000 för riket..

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

Stig Björne: Arbetsmarknaden försvagas

Källa: Arbetsförmedlingen

Text: Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.