RAMS 2012

Till slut så har då den statistik som redovisar sysselsättningen på regional (framför allt kommunal) nivå färdigställts. Den mer frekvent förekommande AKU, Arbetsförmedlingens statistik etc går antingen inte att bryta ned eller så visar den inte sysselsättning.

Stig Björne

De nya siffrorna visar att antalet förvärvsarbetande ökade med 1,4 procent under 2012 och antalet förvärvsarbetande var totalt 4 577 000. Den totala lönesumman ökade med nästan fyra procent (3,8) i löpande priser jämfört med 2011 och totalen var nästan 1400 miljarder kronor. För kvinnorna ökade lönesumman med 4,5 procent och för männen med 3,4 procent.

Det har skett en stark ökning av antalet förvärvsarbetande inom Hotell- och restaurangverksamhet. Ökningen är 20 procent eller 25 000 personer sedan 2007. Mellan år 2011 och 2012 ökade antalet förvärvsarbetande inom Hotell och restaurang med 6,7 procent. Hotell- och restaurangverksamhet var den bransch med störst andel förvärvsarbetande under 30 år, 46 procent. Branschens lönesumman ökade med drygt åtta procent (från 2011).

Inte förvånande ökade antalet förvärvsarbetade mest i Stockholms län mellan 2011 och 2012 – 2,6 procent medan lönesumman ökade med 4,7. Det län som hade störst ökning i lönesumman vara Uppsala län, där ökningen var nästan fem procent (4,8). Antalet förvärvsarbetande i Uppsala län ökade med 2,5 procent.

”En skillnad mellan undersökningarna är att kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik, LSUM, mäter lönesumman för enbart de anställdas arbete under ett år medan registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, mäter sysselsättningen för både anställda och egna företagare i november”.

Statistiken finns i databasen

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.