Trafikanalys: Färre nya bilar

Efter ett antal månader med ett ökat antal nya bilar så minskade nyregistreringarna under november. Antalet nyregistrerade personbilar var 26 235 vilket är knappt två procent färre än samma månad 2012 enligt statistik från Trafikanalys.

Stig Björne

Det är dieselbilar som står för en majoritet av nyregistreringarna, 58 procent är dieselbilar, dock en minskning med nära sju procent från nov 2012. Bilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 5,2 procent av nyregistreringarna och det är en mindre ökning. Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 32 procent av den totala nyregistreringen.

Lastbilar minskade under november med knappt sex procent. Snöskotrar ökade med knappt 17 procent. Allt enligt Trafikanalys.

Nyregistrering av fordon under november 2013 fördelade på fordonsslag

  Nyregistreringar Förändring i procent
Fordonslag november 2012 november 2013  
Personbilar 26 749 26 235 ‑1,9
bensin 8 119 9 534 17,4
diesel 17 432 15 328 ‑12,1
etanol/etanol flexifuel 305 431 41,3
gas/gas flexifuel 385 292 ‑24,2
el 26 56 115,4
elhybrider/laddhybrider 479 585 22,1
övrigt 3 9 200,0
Andel miljöbilar MB2013   12,4  
Husbilar (delmängd av personbilar) 196 196 0,0
Lastbilar 4 028 3 793 ‑5,8
Bussar 83 63 ‑24,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 2 035 2 254 10,8
Husvagnar 179 137 ‑23,5
Traktorer 359 365 1,7
MC 581 477 ‑17,9
Mopeder klass 1 258 236 ‑8,5
Snöskotrar 1 547 1 804 16,6
Terränghjulingar 578 594 2,8

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.