Trafikanalys: Ökad bilförsäljning

De svenska hushållen och företagen fortsätter att konsumera i stor stil. Under oktober såldes (nyregistrerades) knappt 30 000 nya personbilar, en ökning med drygt nio procent i jämförelse med oktober 2013, enligt myndigheten Trafikanalys.

Stig Björne

Av de nyregistrerade bilarna är det fortsatt vanligast med diesel som bränsle, knappt 60 procent.

Man kan se en ökning av ”miljöbilar” det vill säga sådanans om drivs med el, etanol eller gas. Andelen var 6,6 procent vilket är en ökning med ca 30 procent (det var fem procent för ett år sedan). Hittills i år har bilar som kan drivas med el ökat med 74 procent jämfört med samma period föregående år.

Knappt 64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 33 procent av den totala nyregistreringen.

Även tunga fordon ökade, nyregistreringarna av lastbilar ökade med knappt tolv procent.

Nyregistreringar

Förändring i procent

Fordon

Oktober 2013

Oktober 2014

Personbilar

27 101

29 586

9,2

därav bensin

10 143

10 710

5,6

därav diesel

15 604

16 934

8,5

därav el

80

86

7,5

därav elhybrider

549

702

27,9

därav laddhybrider

67

456

580,6

därav etanol/etanolhybrid

350

171

‑51,1

därav gas

304

523

72,0

Andel miljöbilar MB2013

17,4

Husbilar (delmängd av personbilar)

268

300

11,9

Lastbilar

3 946

4 402

11,6

Bussar

61

144

136,1

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.