Trafikanalys: Kraftigt ökad nybilsförsäljning

Mars 2014 ökade nybilsförsäljningen med 22,3% i jämförelse med mars 2013. Totalt nyregistrerades 29 500 personbilar, enligt Trafikanalys.

Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 5,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 4,8 procent under mars 2013. De fordonslag som ökade mest var mopeder klass1 med 79,7 procent.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.