Stig Björne om innovationsverksamheten

Statistiska Centralbyrån (SCB) har gjort en klassning av hur innovativ de svenska företagen är (hur träffsäker undersökningen är kan möjligen vara svår att veta men ändock). Enligt undersökningen hade 53 procent av företagen i Sverige någon slags innovationsverksamhet under åren 2010-2012.

Stig Björne

En tidigare undersökning från 2008-2010 visade att 60 procent hade det då och det ska alltså har minskat.

Inom industrisektorn var andelen företag med innovationsverksamhet 57 procent. För tjänstesektorn var andelen 51 procent. Bland de största företagen, med 250 eller fler bedrev 80 procent någon typ av innovationsverksamhet. I företag med 50-249 bedrev 63 procent innovationsverksamhet och bland de små företagen, 10-49, 50 procent.

Nästan en femtedel av företagen (de produktinnovativa företagen) säger att någon av deras produktinnovation var först i världen och det är en svag ökning jämför med tidigare undersökning. Inte förvånande når större företag oftare ut i världen med en produktinnovation jämfört med mindre företag. 32 procent av företagen med 250 eller fler uppger att de introducerat en produktinnovation som var först i världen.

Andel företag med produktinnovationer som var först i Sverige, Europa och i världen 2010-2012

  Andel
företag
med produkt-
innovationer
som var
först i
Sverige
Andel
företag
med produkt-
innovationer
som var
först i
Europa
Andel
företag
med produkt-
innovationer
som var
först i
världen
Totalt 41 24 18
Industrisektorn 48 29 22
Tjänstesektorn 38 22 16

Det är tolv procent av företagen med innovationsverksamhet som uppger att de fått ekonomiskt stöd för sin innovationsverksamhet. Statligt stöd är vanligast.  Vanligast är att ha fått stöd från staten. Bland företag med 250 eller fler uppger 22 procent att de under åren 2010-2012 fått stöd. 10 procent av företagen med 50-249 har fått ekonomiskt stöd och 12 procent av företagen med 10-49.

Läs mer om undersökningen www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.