Sysselsättningen ökar i Sverige

AKU (arbetskraftsundersökningen) från SCB har presenterats för det andra kvartalet. Den visar att sysselsättningen ökar med nästan 40 000 personer för det andra kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal föregående år.

Antalet sysselsatta (15-74 år) uppgår nu till 4 716 000. Antalet sysselsatta ökade i Stockholms och Skånes län.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.