Priserna står stilla – Den svenska inflationen är låg

Den svenska inflationen är låg. De senaste siffrorna från SCB visar att inflationen var 0,0 procent i januari. I och för sig en uppgång sedan december då den var -0,1 procent.  Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI var 0,0 procent under de senaste tolv månaderna. Samtidigt bidrog höjda priser på livsmedel och alkoholfria drycker (2,3 procent) uppåt med 0,3 procentenheter.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.