Minskad inflation

Den svenska ekonomin har i princip deflation i det korta perspektivet. Under oktober var inflationstakten (KPI) minus 0,1 procent vilket också är en sjunkande inflation från september då den var 0,1 procent.

Stig Björne

Under motsvarande period 2012 var månadsförändringen minus 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i oktober.

Det som har gjort att inflationen har minskat är i första hand prissänkningar på livsmedel och drivmedel (som väger ganska tungt). På den andra sidan motverkades nedgången av prishöjningar på kläder samt rekreation och kultur där priserna ökade.

Inflationstakten på årsbasis (förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna) var minus 0,1 procent i oktober. På ett års sikt kan nedgången av inflationen förklaras av minskade räntekostnader, drivmedel med mera.

KPI för oktober 2013 var 314,40 (1980=100)

  Vägningstal Bidrag i procentenheter
till konsumentprisernas
förändring sedan
Förändring i
procent sedan
  2013 september
2013
oktober
2012
september
2013
oktober
2012
Livsmedel och alkoholfria drycker 134,0 ‑0,1 0,2 ‑0,9 1,6
Alkoholhaltiga drycker och tobak 38,0 0,0 0,1 0,1 1,3
Kläder och skor 53,0 0,1 0,0 1,2 0,7
Boende 262,0 0,0 0,0 ‑0,2 0,2
Inventarier och hushållsvaror 54,0 0,0 ‑0,1 ‑0,4 ‑2,1
Hälso- och sjukvård 35,0 0,0 0,1 0,0 1,8
Transport 141,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,8 ‑1,9
Post och telekommunikationer 36,0 0,0 ‑0,1 ‑0,2 ‑1,5
Rekreation och kultur 120,0 0,1 ‑0,2 0,5 ‑1,5
Utbildning 4,0 0,0 0,0 0,0 1,7
Restauranger och logi 62,0 0,0 0,1 ‑0,3 1,5
Diverse varor och tjänster 61,0 0,0 0,1 0,0 0,8
KPI totalt 1 000,0 ‑0,2 ‑0,1 ‑0,2 ‑0,1

Tar man bort räntans inverkan på inflationens utveckling (enligt måttet KPIF som är KPI med fast ränta) så var inflationen 0,6 procent i oktober vilket också är en nedgång från september då den var 0,9 procent. Från september till oktober sjönk KPIF med 0,2 procent i genomsnitt. Under samma period förra året steg KPIF med 0,1 procent.

Frågan är vad Riksbanken drar för slutsatser inför mötet om reporäntan. EU:s centralbank sänkte räntan härförleden och givet de svenska inflationssiffrorna kan det möjligen övervägas en sänkning (men det är nog högst osäkert).

 Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.