Inflationen noll i mars 2013

Inflationen i landet var 0% i mars 2013. Från februari 2013 till mars 2013 steg KPI med 0,4%. Sedan samma månad förra året steg KPI med 0,3%. Inflationstakten enligt KPIF var 0,9% i mars 2013.

Anedlningen till uppgången är säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor och tex dyrare biljetter på utrikes flygresor bidrog uppåt med 0,1%. Höjda priser på el och hyror drog med allt uppåt med ytterligare 0,1%. Inflationstakten, det vill säga förändringen i KPI under de senaste tolv månaderna, var 0,0 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari då den var -0,2 procent.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.