Arbetsförmedlingen: Arbetsmarknaden försvagas

Svensk arbetsmarknad är på väg in i en nedgång. Varslen har de senaste månaderna ökat i jämförelse med föregående år. Häromdagen kom de senaste siffrorna vad gäller varsel och läget på arbetsmarknaden … [Read more...]

Arbetsförmedlingen om varsel på arbetsmarknaden – hur är situationen?

Varslen de senaste veckorna har ökat. Media skriver dagligen om nya företag som planerar för neddragningar och varslar om uppsägningar. Ericsson meddelade att företaget ska varsla 1500 personer varav … [Read more...]

Arbetsmarknaden försämras – varslen ökar

Antalet arbetslösa som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har ökat i begränsad omfattning. Antalet uppgick i slutet av september till 393 000 personer. Detta motsvarar 8,4 procent av den … [Read more...]

Arbetsmarknaden

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att nivån på arbetslösheten stabiliseras på förhållandevis höga nivåer. Fördelningen av de inskrivna arbetslösa var ca 224 000 personer som är … [Read more...]

Arbetsförmedlingens rapport – Var finns de nya jobben?

Arbetsförmedlingen har kommit med en ny analys kring var de nya jobben kommer att finnas under 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen pekar på att bli fler jobb inom teknik, data, restaurang och service. I … [Read more...]