Stig Björne intervju – hur ser du på den ekonomiska utvecklingen?

Vad tror du är på väg att hända med den svenska ekonomin och arbetsmarknaden? 

Stig Björne: Den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till och med i höst har det funnits en viss optimism kring den ekonomiska utvecklingen och arbetsmarknaden, men nu har det börjat peka nedåt. Varslen på arbetsplatserna har ökat de senaste månaderna ökat i jämförelse med samma id föregående år.

AF:s färskaste siffror visar att antalet varsel om uppsägning nästan har fördubblats senaste året. I oktober varslades nära 10500 anställda. Motsvarande siffra för ett år sedan var lite drygt 5500. Det totala antalet arbetslösa ökat. Siffran i oktober var 400000 personer det blir 8,6%.

Läs hela intervjun

 

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.