Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnaiseutbildning

Det har gjorts ett antal undersökningar om inträdet på arbetsmarknaden vad gäller examinerade från gymnasieskolan. Den första undersökningen under namnet ”Inträdet på arbetsmarknaden” gjordes 1996. … [Read more...]