Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnaiseutbildning

Det har gjorts ett antal undersökningar om inträdet på arbetsmarknaden vad gäller examinerade från gymnasieskolan. Den första undersökningen under namnet ”Inträdet på arbetsmarknaden” gjordes 1996. … [Read more...]

Arbetsgivarna ställer allt högre krav på formell utbildning

Högre krav ställs allt oftare på formell utbildning. Arbeten som tidigare utfördes av personer med högstadie- eller gymnasieutbildning sker idag ofta av högskoleutbildade. Gymnasieskolan är … [Read more...]