Arbetsgivarna ställer allt högre krav på formell utbildning

GymnasieutbildningHögre krav ställs allt oftare på formell utbildning. Arbeten som tidigare utfördes av personer med högstadie- eller gymnasieutbildning sker idag ofta av högskoleutbildade.

Gymnasieskolan är orsaken och målet med gymnasieutbildningen är att de utexaminerade ska vara anställningsbara från start och dessutom kvalificera sig för högre utbildning. Men inte alla elever har fått godkänt i alla ämnen.

Endast 76 procent av de elever som påbörjade sina gymnasiestudier hösten 2005 hade  fått ett slutbetyg fyra år senare. Det betyder att 34 000 elever lämnade gymnasiet utan slutbetyg 2009.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.