Ungdomsarbetslösheten: 7,5 procent utan sysselsättning

Den svenska ungdomsarbetslösheten var 2011 knappt 23 procent (22,8) i åldern 15-24 år. Det är högre än EU-genomsnittet. 

2011 var ungdomsarbetslösheten 22,8 procent, vilket kan jämföras med EU-genomsnittet på 21,3. En förklaring till skillnaderna mellan länderna är bland annat lärlingssystemet i andra länder.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.