Ökad nybilsförsäljning

En indikator på konjunkturens utveckling – dock inte ett absolut mått – är försäljningen av nya bilar. De senaste siffrorna visar att för juli månad 2013 nyregistrerades 20 600 personbilar vilket är 1,6 procent fler i jämförelse med samma månad 2012. 

Av nyregistreringarna var det dieselbilar som stod för en majoritet, 56,3 procent. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 2,3 procent av nyregistreringarna, jämfört med 3,7 procent under juli 2012

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.