Ökad nybilsförsäljning

Ett möjligt tecken på en förbättrad konjunktur är en ökning av antalet nyregistrerade bilar. Under augusti i år nyregistrerades knappt 24 000 bilar vilket är 3,6 procent fler i jämförelse med för ett år sedan. Statistiken kommer från Trafikanalys som är den myndighet som ansvarar för detta.

Stig Björne

Det är fortsatt bilar som drivs med diesel som är populärast – knappt 57 procent av det totala antalet under augusti. Bilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 3,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 3,4 procent under augusti 2012, något färre alltså.

Elhybridbilarna ökade från 376 i augusti 2012 till 607 i augusti 2013. Två tredjedelar av de nya bilarna registrerades av företag varav ungefär hälften av dessa var hänförliga till bilhandlare.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade under augusti med 7,8 procent. Husvagnar och snöskotrar var de fordonslag som ökade under augusti 2013 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under augusti 2013 fördelade på fordonsslag

  Nyregistreringar Förändring i procent
Fordonslag augusti 2012 augusti 2013  
Personbilar 22 984 23 807 3,6
bensin 7 371 8 954 21,5
diesel 14 458 13 489 ‑6,7
etanol/etanol flexifuel 361 414 14,7
gas/gas flexifuel 401 314 ‑21,7
el 14 26 85,7
elhybrider/laddhybrider 376 607 61,4
Husbilar (delmängd av personbilar) 416 381 ‑8,4
Lastbilar 3 789 3 493 ‑7,8
Bussar 380 201 ‑47,1
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 3 166 3 169 0,1
Husvagnar 318 332 4,4
Traktorer 347 344 ‑0,9
MC 1 158 1 049 ‑9,4
Mopeder klass 1 995 993 ‑0,2
Snöskotrar 27 32 18,5
Terränghjulingar 554 517 ‑6,7

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.