Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin undersökning Konjunkturbarometern. Varje månad publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. … [Read more...]

Konjunkturen i Stockholm

Det skiljer rejält mellan utvecklingen i de olika branscherna som ingår i Konjunkturbarometern. Den största sektorn i Stockholm, Uppdragsverksam­het, bromsar in tydligt med dämpad ef­terfrågan, … [Read more...]