Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin undersökning Konjunkturbarometern. Varje månad publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarometern görs i alla EU-länder.

Stig Björne

Undersökningen visar att Barometerindikatorn steg 3,4 enheter i oktober, från 98,2 i september till 101,6. Alla indikatorer, utom för privata tjänstenäringar, noterade en ökning. Den bransch som visade på den starkaste ökningen var tillverkningsindustri som ökade med 6,7 enheter, detta efter att ha backat nästan lika mycket i september. Indikatorn för privata tjänstenäringar minskade 1,7 enheter den här månaden.

Alla konfidensindikatorerna utom en ligger nu över sina historiska genomsnitt. Indikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet ligger dock drygt 5 enheter under genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator steg 4,1 enheter mellan september och oktober, från 97,9 till 102. Indikatorn ligger två enheter över sitt historiska medelvärde för första gången sedan mitten av 2011. Det signalerar att hushållen nu för första gången på 2 år är mer positiva än normalt. Hushållen har blivit mer optimistiska om såväl sin egen som den svenska ekonomin.

Bransch Max-värde Min-värde Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Förändring Läget
Barometerindikatorn 118,0 69,7 99,2 98,2 101,6 3,4 +
Konfidensindikatorer              
   Totala näringslivet 120,3 69,8 100,3 101,0 103,3 2,3 +
   Tillverkningsindustri 119,0 66,4 100,4 94,5 101,2 6,7 +
   Bygg- och anläggningsverksamhet 122,5 80,6 91,7 92,4 94,7 2,3
   Detaljhandel 125,1 68,4 101,5 98,0 102,1 4,1 +
   Privata tjänstenäringar 118,2 72,9 99,8 104,7 103,0 -1,7 +
   Hushåll 119,9 49,8 99,3 97,9 102,0 4,1 +
Makroindex 120,7 72,7 97,5 99,7 102,4 2,7 +
Mikroindex 118,6 45,3 101,2 97,3 101,5 4,2 +
Inflationsförväntningar (12 månaders sikt)     1,4 1,8 1,5 -0,3  
Hushållens ränteförväntningar              
   1 års sikt     3,08 3,19 3,20 0,01  
   2 års sikt     3,46 3,60 3,58 -0,02  
   5 års sikt     3,96 4,01 4,08 0,07  

Anmärkning: Standardiseringen av Barometerindikatorn innebär att den inte kan beräknas som ett vägt medelvärde av nivån på de ingående sektorernas konfidensindikatorer

Läget: ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, – Läget är svagt, — Läget är mycket svagt.

Det mesta pekar åt rätt håll alltså.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.