Konjunkturen i Europa – Spaniens arbetslöshet är 23,6%

Det går dåligt på arbetsmarknaden i Europa. Arbetslösheten i EMU-området steg i februari till den högsta nivån sedan 1997. Nivån och utvecklingen är dock inte homogen utan differentierar stort mellan länderna. Dyr olja bidrar till att priserna på energi hålls högt.

I februari 2012 steg arbetslösheten i Euroländerna till 10,8% enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat. Arbetslösheten har stigit varje månad under ett års tid. Givet de inbromsande ekonomierna och åtstramningarna finns risken att arbetslösheten fortsätter öka, framför allt i sydliga Europa.

JP Morgan räknar med man fortsatta rejäla ökningar. ”Konjunkturutsikterna är negativa och det kommer att förvärra arbetslösheten”, säger de till nyhetsbyrån Bloomberg.

Spanien leder i arbetslöshet med hela 23,6%! Detta trots en lång period av tillväxt och förhållandevis god konjunktur i Spanien har arbetslösheten sett nivåer under 10 procent. I Tyskland ligger den på 5,7%, den lägsta nivån på 20 år.

I februari var inflationen i eurozonen 2,6 procent. Samtidigt biter sig inflationen kvar på nivåer en bit över centralbanken ECB:s mål om ”nära men under 2 procent”. Starkt bidragande till detta är det förhållandevis höga oljepriset.

”Också där arbetsmarknaderna är motståndskraftiga kommer envist hög inflation att dämpa köpkraften och försiktiga konsumenter kommer att spara mycket av sina inkomster. Det här tyder på att hushållens konsumtion kommer att fortsätta sjunka.” / Capital Economics

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.