Konjunkturen i Stockholm sista kvartalet 2013

Det går bättre för Stockholm. Stockholms Handelskammare har redovisat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i Stockholms län fortsatte att stärkas under sista kvartalet 2013. Konjunkturindikatorn ökar från 16 till 23, att jämföra med snittet på 12 sedan år 2000. 

Konjunkturindikatorn för riket som ökar också, från 11 till 19. Det betyder att den ekonomiska utvecklingen förbättras i hela landet. Stockholms län bidrar starkt att förstärka den nuvarande uppgången i Sverige.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.