Detaljhandeln och bilbranschen perioden januari – oktober 2014

Bilförsäljningen ökade i USA 9 jan, 2013 av Stig Björne Ökad bilförsäljning kan vara ett tecken på att ekonomin går bättre. I USA konstaterades under 2013 en ökad bilförsäljningen. 2012 såldes inte … [Read more...]

Uppåt för handeln

Den svenska handeln går fortsatt bra. Under juli 2014 ökade försäljningsvolymen med 2,3 procent på ett år basis. Av ökningen så stod dagligvaror för en ökning med 2,6 procent medan sällanköpshandeln … [Read more...]

Stig Björne: ökad omsättning i detaljhandeln

Under april månad ökade omsättningen i detaljhandeln med hela 6,8 procent mätt från april förra året (löpande priser). Av denna ökning stod sällanköp för 5,6 procent och dagligvaror för hela 8,1 … [Read more...]

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade i mars med 1,5% i jämförelse med mars 2013. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5% och sällanköp ökade med drygt 8%. Av ökningen stod dagligvaruhandeln för 0,6 … [Read more...]

Detaljhandeln ökar

Den svenska detaljhandeln fortsätter att gå bra. I februari ökade försäljningen (mätt som volym) med 2,5 procent i jämförelse med samma månad förra året. Sällanköpshandeln stod för en ökning om … [Read more...]

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Under det senaste året oktober 2013-oktober 2012 har försäljningsvolymen i svensk detaljhandel ökat med 3,8 procent. Sällanköpshandeln står för den stora ökningen, 4,9 procent och dagligvaruhandeln … [Read more...]

Tillväxt i detaljhandeln – Försäljningsvolymen ökade

Detaljhandeln i landet fortsätter att visa på förbättrade siffror. Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade med 1,6% under september 2013 i jämförelse med september föfra året. Stig … [Read more...]

Stark utveckling inom detaljhandeln

Siffror från HUI Research visar att detaljhandelns försäljningsvolym ökat med hela 4,5% i november 2013 jämfört med november 2012. Ökningen på  6,6 procent stod sällanköpshandeln för medan … [Read more...]