Reporäntan stabil

Riksbanken ger beskedet att reporäntan blir kvar på 0,75% och den förvänta stanna på denna nivå till våren 2015. Riksbanken har även justerat räntebanan nedåt.

Banken pekar på att ekonomierna i omvärlden fortsätter att förbättras bland. Man pekar på att utsikterna för svensk ekonomi är fortsatt ljusa med stigande export och optimistiska hushåll och företag. Prisökningarna har varit låga i förhållande till hur företagens kostnader har utvecklats – företag har inte kunnat höja priserna givet att efterfrågan varit svag. Riksbanken menar att även om inflationen har blivit något lägre än väntat är nedjusteringen av inflationsprognosen liten.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.