Ekonomistyrningsverket (ESV): Det blir underskott 2014

Ekonomistyrningsverket menar att det blir ett underskott i statens finanser 2014. ESV menar att underskottet beror på de skattesänkningar som genomförts.

Sammantaget leder utdelningarna från statliga bolag och från Riksbanken till ett underskott 2014 av den offentliga sektorns finanser med 87 miljarder kr, men kommande år ökar statens skatteintäkter betydligt snabbare. Det blir dock inte överskott förrän 2018.

Läs mer på Stigbjörne.com

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.