Detaljhandeln och bilbranschen perioden januari – oktober 2014

Bilförsäljningen ökade i USA
9 jan, 2013 av Stig Björne
Ökad bilförsäljning kan vara ett tecken på att ekonomin går bättre. I USA konstaterades under 2013 en ökad bilförsäljningen.
2012 såldes inte hela 14,5 miljoner bilar i USA, den bästa siffran på 5 år. Volvo PV:s bilförsäljning var mycket stark i december 2013. Försäljningen ökade med 1,3% till 68117, skriver SvD. Den amerikanska totalmarknaden ökade med 13%.

Ökad bilförsäljning i april i Sverige
5 maj, 2013 av Stig Björne
Bilförsäljningen har delvis ökat i april 2013, då nyregistrerades 26642 personbilar, som är nästan 5% fler jämfört med april 2012. April 2013 hade två arbetsdagar mer än 2012, vilket kan ha bidraget till uppgången. Dieseldrivna fordon utgör störst del av de nyregistrerade bilarna (62%). Elbilar, etanolbilar och gasbilar stod för endast 2% av nyregistreringarna, dvs häften i jämförelse med april 2012. Antalet nyregistrerade elhybridbilar ökade från 129 i april 2012 till 413 i april 2013.

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj
11 juli, 2014 av Stig Björne
Detaljhandeln ökade i maj försäljningsvolymen med 3% jämfört med samma månad 2013. Ökningen fördelar sig på upp 5,1 procent för sällanköpshandeln och upp 0,6 procent för dagligvaruhandeln. Svenskarna köper med andra ord mer ”prylar”. Restaurangbranschen går också fortsatt bra i Sverige.

Fortsatt starkt för bilbranschen i Sverige
24 juli, 2014 av Stig Björne
Den svenska bilbranschen fortsatte att gå allt bättre under juni. Ökningarna under 2014 har fortsatt. I juni såldes (nyregistrerades) nästan 31 000 bilar och en ökning med 22%, en mycket stor ökning, i jämförelse med juni 2013 enligt Trafikanalys.

Dieselfordon är favoriten och knappt 60% av alla nyregistreringar går på diesel. Miljöbilar (el, etanol, gas) blir allt mer populära och ökningen stod för 5,9% av nyregistreringarna (jmf 4,1% juni 2013). Elbilsanvändandet hade fram till juni 2014 ökat med 75% jämfört med samma period föregående år.

HUI Research: Fortsatt stark detaljhandel
28 juli, 2014 av Stig Björne
I juni fortsatte detaljhandeln att gå bra. Försäljningsvolymen ökade med 3,3% jämfört med juni 2013. Ökningen fördelar sig på en bättre utveckling för sällanköpshandeln med hela 5,9 procent. Dagligvaruhandeln stod för 0,7% av ökningen. Avseende omsättningen var ökningen i löpande priser 3,5% på årsbasis. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 1,1 procent, jämfört med  januari-mars 2014.

Ökad bilförsäljning i oktober i Svertige
7 nov, 2014 av Stig Björne
De svenska hushållen och företagen fortsätter att konsumera. Myndigheten Trafikanalys meddelar att under oktober 2014 såldes (nyregistrerades) knappt 30 000 nya privata bilar, en ökning med drygt 9% i jämförelse med oktober 2013.

Detaljhandeln går fortsatt bra
8 november, 2014 av Stig Björne
Detaljhandeln fortsatte under oktober att gå bra. Från september 2013 till september 2014 ökade omsättning för detaljhandeln i löpande priser ökade med 3,6%. Dagligvaruhandeln ökade med 3,1%. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,9% i löpande priser och ökade med 2,8% i september jämfört med samma månad 2013 mätt som försäljningsvolym.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.