Stig Björne om BNP perioden 18 juni – 15 november 2014

BNP ökar bara sådär…
18 jun, 2014 av Stig Björne
Ibland så måste statistikansvariga myndigheter uppdatera statistiken. I juni kom förändringar i hur Bruttonationalprodukten (BNP) ska beräknas mot bakgrund av att det regelverk som styr.  Förändringarna medförde att Sveriges BNP för 2011 och framåt ökade med hela 5%. Anpassningen till EU:s regelverk står för 4% och övriga ändringar för resten.

Blygsam ökning av BNP
12 aug, 2014 av Stig Björne
SCB:s beräkningar av utvecklingen av BNP visade en ökning på 1,9% för andra kvartalet 2014 i jämförelse med samma kvartal 2013 (korrigerat). De svenska hushållens konsumtionsvilja ansågs bidra mest till ökningen.

Svensk BNP fortsatt hyggligt stark
Statistisk Centralbyrån redovisar kvartalsvisa siffror för utvecklingen av den svenska bruttonationalprodukten. För årets andra kvartal visar den första preliminära sammanställningen av nationalräkenskaperna en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 2,3 procent. Stig Björne

God utveckling av skatteunderlaget
23 aug, 2014 av Stig Björne
Svensk ekonomi fick en mindre utveckling än vad prognoserna visade. BNP-prognoser för 2014 har därför skrivit ner som tex Sveriges kommuner och landsting (SKL) som skrev ned BNP-prognosen från 3,0 till 2,1%. Skatteunderlaget för kommuner och landsting växtemed 2% realt både i år och nästa år. Sysselsättningen utvecklades bättre än förväntat.

Stark ökning av BNP
23 sep, 2014 av Stig Björne
SCB ändrade Nationalräkenskaperna baserat på det europeiska National- och regionalräkenskapssystemet 2010 (ENS 2010). Justeringarna gjorde att Sverige fick ett högre BNP.

De offentliga finanserna
3 okt, 2014 av Stig Björne
SCB presenterade deras siffror för hur den svenska offentliga ekonomin stod sig i relation till konvergenskriterierna. Den offentliga förvaltningens finansiella sparande var -50 miljarder kr 2013. Det motsvarar ett minus på 1,3 procent relativt BNP.

Den ekonomiska utvecklingen inom EU
15 november, 2014 av Stig Björne
EU-kommissionen prognos över den ekonomiska utvecklingen inom unionens länder bekräftade en skakig ekonomisk utveckling senaste åren, men kommissionen menar att BNP-tillväxten kommer att öka under de närmaste åren, beroende på att export och inhemsk efterfrågan sannolikt ökar. Kommissionen ställer prognosen att tillväxten för EMU-länderna i medeltal blir 0,8% 2014, 1,1% 2105 och 1,7% 2016.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.