Nordic Outlook

SEB har presenterat sin analys av den ekonomiska utvecklingen i Nordic Outlook. Man pekar på att det finns bättre förutsättningar för den globala tillväxten. Det blir emellertid en försiktig … [Read more...]

SEB:s rapport – Skuldberg eller inte?

SEB har publicerat en rapport om svenskarnas skulder vad gäller bostäder. Enligt SEB:s rapport (som bland annat baseras på en enkätundersökning med 1000 hushåll) så uppgår bostadslånen till omkring 45 … [Read more...]

Börsen i april

Under rapportsäsongen har det varit oerhört slagigt på börsen. En dag föll börsen närmare fyra procent för att dagarna efteråt gå upp nästan lika mycket. Tre aktörer har den senaste månaden sänkt … [Read more...]

Nordic economic outlook

Ganska nyligen kom SEB ut med sin Economic Outlook. Den gav en rätt bred bild av den ekonomiska utvecklingen i Sverige, Norden, USA och flera Euroländer. SEB:S Economic Outlook ger en fördjupning om … [Read more...]

SEB och Volvo

Stockholmsbörsen har haft en starkt stigande trend sedan december 2011.  SEB har fortsatt uppåt och ligger idag på samma nivå som i juli 2011, innan det började gå neråt. Aktien hade också en kort … [Read more...]

SEB gick bra

SEB kom med sitt resultat för fjärde kvartalet och helårsresultat för 2011. Som andra bank kom SEB med sitt resultat idag för sista kvartalet och helåret 2011. Först ut var Nordea. SEB gör en vinst på … [Read more...]

SEB:s rapport andra kvartalet 2011

Skandinaviska Enskilda Bankens rapport för det andra kvartalet 2011 visade nyanserade siffror. Rörelseresultatet uppgick till 4278 miljoner kronor. Räntenettot var svagare än väntat och stannade på … [Read more...]