Bostadsbyggandet

En högst aktuell politisk fråga är bostadsbyggande i Sverige. Det har ju under en rad år varit för lågt i stora delar av landet och givet befolkningsökning och låga räntor har det bland annat drivit upp priserna på bostäder vilket gjort att hushållens skuldsättning ökat så kraftigt att Riksbanken hänvisar till tillväxttakten av lånen som ett skäl att inte sänka räntan. 

Läs mer på Stig Björn Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.