Priser i olika länder

För att göra jämförelser mellan olika länders priser så behöver man mäta och jämföra så kallade Köpkraftspariteter (PPP).

Undersökningen visar att Sverige hamnar bland de fem dyraste länderna i Europa för alla de tre kategorierna av varor och tjänster. Inte oväntat är äta och bo det som är dyrast för turister som besöker Sverige relativt de andra länderna.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.