Svenska hushållen rekordrika

De svenska hushållens finansiella sparande under första kvartalet uppgick till 56 miljarder. Det är ett högt sparande och ligger i nivå med första kvartalets sparande sett över de senaste åren.

Totalt sett ligger hushållens finansiella tillgångar på 9 530 miljarder kronormedan skulderna uppgick till 3 270 miljarder kronor.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.