Vägen in på arbetsmarknaden

Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden är en livligt debatterad fråga detta valår. Statistiska Centralbyrån har gjort en intressant genomgång av hur det har sett ut för 19-åringar i Sverige från år 2003 och nio år framåt till 2012. Det är en totalundersökning av alla som var 19 år 2003 vilket var inte mindre än 103 000 personer.

Undersökningen visar också att många ungdomar som varken arbetar eller studerar under ett visst år tar sig ur sin situation relativt snabbt och går vidare oftast till ett arbete.

scb.se/Bemanningsjobb-vanlig-vag-in-pa-arbetsmarknaden

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.