Fortsatt stigande småhuspriser

Det verkar inte finnas något tak på priserna på svenska bostäder. Prisökningarna har i ett längre perspektiv varit konstant – med kortare nedgångar – sedan mitten av 1990-talet. I Stockholm har t ex priserna på bostadsrätter ökat med ca 600 procent på knappt 20 år.

I dagsläget diskuteras politiskt hur man kan minska den kraftiga skuldsättningen för de svenska hushållen som av naturliga skäl är som värst i storstadsområdena

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.