Svenskarna går i pension senare

Svenskarna går i pension senare än i övriga Europa.  Den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension är 64 år för svenskar i åldern 50-69 år. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år alltså hela fem år tidigare enligt SCB.

Andelen sysselsatta bland de som tog ut en pension i EU-28 var 19,2%t medan motsvarande siffra för Sverige var 37,7%. Det tycks som att svenskarna är mer arbetssamma i jämförelse. Det beror delvis på att många länder har mycket lägre pensionsålder. Det har dock ändrats i stor utsträckning sedan den ekonomiska krisen 2008-2009.

I åldersgruppen 50-64 år hade Sverige den tredje lägsta andelen som tog ut pension av de europeiska länderna. Andelen var 13,8% i Sverige medan genomsnittet i EU-28 var 27,9%.  Andelen sysselsatta bland de som tog ut en pension i EU-28 var 19,2% att jämföra med Sverige där det var 37,7%.

Läs mer på Stig Björne Tillväxt

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.