Effekter på sysselsättningen av lägre arbetsgivaravgift

IFAU har studerat effekterna på registeruppgifter för samtliga individer i Sverige äldre än 15 år under åren 2001–2010. Man jämför de individer som omfattades och inte omfattades av de sänkta … [Read more...]