Stig Björne om tillväxt och ekonomi

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

Östran: SKB NU blir en hjälpande hand för satsande företag

Oskarshamns kommuns företagsliv ska få en "push" framåt när nybildade SKB Näringslivsutveckling AB bildas. Borgensåtaganden för 50 miljoner kr realiseras om och när Oskarshamnsföretagen vill satsa. … [Read more...]

Oskarshamn.com: Stig Björne utsedd till VD för SKB Näringslivsutveckling

Stig Björne har utsetts till VD för ett nytt bolag som är resultatet av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan SKB, deras ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommun. Dotterbolaget … [Read more...]

Byggindustrin: Stig Björne blir VD för SKB Näringslivsutveckling AB

Det har tecknats ett avtal om mervärden mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns kommun samt Östhammars kommune. Konskvensen blev att SKB bildat dotterbolaget SKB … [Read more...]

Nordiska Projekt: Stig Björne utsedd till VD för SKB Näringslivsutveckling

Stig Björne är 40 år, bor i Stockholm och är född  i Umeå där han utbildade sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig var tidigare seniorkonsult vid Sweco Eurofutures AB, där han verkat som VD. Stig … [Read more...]

Sverigs Radio: Stig Björne ny VD inom SKB

Stig Björne blir VD för SKB Närlingslivsutveckling (SKBNU).  Bolaget ska stödja utvecklandet av nya och befintliga företag i kärnkraftskommunerna Östhammar och Oskarshamn. Stig Björne har bakgrund … [Read more...]

Nyheterna.net: Stig Björne ska sköta mervärdet

Stig Björne leder nya bolaget som ska hantera kärnkraftsmiljonerna och ansvara för att mervärdesmiljonerna satsas rätt i Oskarshamns kommun. På de närmaste fem åren tänker kärnkraftsindustrin ge … [Read more...]

Barometern: Stig Björne blir VD för SKB:s nya utvecklingsbolag

Tidigare umeobon Stig Björne blir VD för det nybildade bolaget SKB näringslivsutveckling (SKBNU AB). Inom kort väntas SKBNU presentera bolagets första projektet. Stig Björne i bolaget ska hantera … [Read more...]

Pressmeddelande: Stig Björne utsedd till vd för SKB Nu AB

Som en del av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner har SKB bildat dotterbolaget SKB … [Read more...]

SKB: Stig Björne utsedd till VD för SKB Näringslivsutveckling

SKB skriver: Stig Björne utsedd till vd för SKB Näringslivsutveckling AB "Som en del av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan SKB, våra ägare samt Oskarshamns och Östhammars … [Read more...]