Stig Björne om tillväxt och ekonomi

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

Svenska hushållen rekordrika

De svenska hushållens finansiella sparande under första kvartalet uppgick till 56 miljarder. Det är ett högt sparande och ligger i nivå med första kvartalets sparande sett över de senaste … [Read more...]

Bättre för restaurangbranschen

Den svenska restaurangmarknaden var värd knappt 105 miljarder kronor 2013 (inklusive moms). Största delbranschen var Lunch- och kvällsrestauranger med en andel av marknaden på 43,5 procent av den … [Read more...]

Priser i olika länder

För att göra jämförelser mellan olika länders priser så behöver man mäta och jämföra så kallade Köpkraftspariteter (PPP). Undersökningen visar att Sverige hamnar bland de fem dyraste länderna i … [Read more...]

Stig Björne: ökad omsättning i detaljhandeln

Under april månad ökade omsättningen i detaljhandeln med hela 6,8 procent mätt från april förra året (löpande priser). Av denna ökning stod sällanköp för 5,6 procent och dagligvaror för hela 8,1 … [Read more...]

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar en fortsatt ökning av antalet sysselsatta både vad gäller originaldata och säsongsrensade data. Första kvartalet i år ökade sysselsättningen … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Inflationen fortsätter att vara nästan osannolikt låg nutidshistoriskt. I april var inflationen 0% i jämförelse med mars då den oväntat låga inflationssiffran var minus 0,6%. Utvecklingen den senaste … [Read more...]

Hushållens skuldsättning

Riksbankens nya rapport om de svenska hushållens skuldsättning visar att hushållens skulder har vuxit kraftigt de senaste åren och förblir höga ur ett längre perspektiv. Riksbankens har man med stöd … [Read more...]

UD: Den regionala exporten sjönk

UD presenterade regionala exportsiffror för 2013. Varuexporten uppgick till cirka 1 075 miljarder kr. Stockholm stod för den dryg fjärdedel av dessa. Sveriges totala varuexport sjönk med 7% jämfört … [Read more...]

Bostadsbyggandet

En högst aktuell politisk fråga är bostadsbyggande i Sverige. Det har ju under en rad år varit för lågt i stora delar av landet och givet befolkningsökning och låga räntor har det bland annat drivit … [Read more...]

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade i mars med 1,5% i jämförelse med mars 2013. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5% och sällanköp ökade med drygt 8%. Av ökningen stod dagligvaruhandeln för 0,6 … [Read more...]