Pressmeddelande: Stig Björne utsedd till vd för SKB Nu AB

SKB logoSom en del av det avtal om mervärden som tidigare i år tecknades mellan Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s ägare samt Oskarshamns och Östhammars kommuner har SKB bildat dotterbolaget SKB Näringslivsutveckling AB. Till VD för det nya bolaget har utsetts Stig Björne.

Pressmeddelande: 18 oktober  2009

Stig Björne är född 1969 och bor i Stockholm. Stig är uppvuxen i Umeå där han också utbildat sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig Björne har många års erfarenhet av att arbeta med bla utvärderingar och analyser av regional utveckling. Stig Björne kommer närmast från en tjänst som seniorkonsult vid Sweco Eurofutures AB, där han tidigare också var VD.

– Det känns ansvarsfullt att få hantera mervärdesprogrammet och en spännande utmaning att skapa tillväxt och goda verksamhetsmiljöer i de två kommuner där SKB och SKB:s ägare verkar. Jag ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra medparter i båda kommunerna, säger Stig Björne.

Stig BjörneÖsthammar kommun och Oskarshamns kommun
De två kommuner som har funnits med i processen kring lokaliseringen för slutförvaret av använt kärnbränsle, Östhammar och Oskarshamn, har båda fokus på näringslivsutveckling som en viktig del i att öka tillväxten och skapa fler jobb. SKB Näringslivsutveckling AB skall bidra till att utveckla nya och befintliga företag i båda kommunerna.

Saida Laârouchi Engström som är avdelningschef på SKB är nöjd med VD-valet:

– Jag är glad över att vi kunnat hitta en lösning där Stig, me vd d sin gedigna erfarenhet och stora kontaktnät i båda kommunerna, kan kombinera rollen som i SKB Näringslivsutveckling AB med en roll som ansvarig för mervärdesarbetet inom SKB, säger Saida Laârouchi Engström som även är styrelseordförande i SKB Näringslivsutveckling AB.

SKB Näringslivsutveckling AB kommer att ha kontor i både Östhammar och Oskarshamns kommuner. Säte och administrativt centrum för bolaget blir i Stockholm.

Mer info
Jimmy Larsson-Hagberg, presschef på SKB, 070-269 91 15, 08-459 84 83

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.