Sverigs Radio: Stig Björne ny VD inom SKB

Stig Björne blir VD för SKB Närlingslivsutveckling (SKBNU).  Bolaget ska stödja utvecklandet av nya och befintliga företag i kärnkraftskommunerna Östhammar och Oskarshamn.

Stig Björne har bakgrund som ekonom och arbetade senaste som konsult och senare VD på Sweco Eurofuture AB.

Det känns ansvarsfullt att få hantera mervärdesprogrammet och en spännande utmaning att skapa tillväxt och goda verksamhetsmiljöer i de två kommuner där SKB och SKB:s ägare verkar. Jag ser också fram emot ett fortsatt gott samarbete med våra medparter i båda kommunerna.

SKB näringlivsutveckling AB är ett dotterbolag till Svensk kärnbränslehantering AB. SKBNUkommer att ha huvudkontor i Stockholm och filialer i Oskarshamn och Östhammar.

Läs mer på SKBNU.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.