Nordiska Projekt: Stig Björne utsedd till VD för SKB Näringslivsutveckling

Stig Björne är 40 år, bor i Stockholm och är född  i Umeå där han utbildade sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig var tidigare seniorkonsult vid Sweco Eurofutures AB, där han verkat som VD. Stig Björne har flerårig erfarenhet av arbete med utvärderingar och analyser av regional utveckling. Säte och administrativt centrum för bolaget är Stockholm. Bolaget kommer att ha kontor i centrala lägen i Östhammar och Oskarshamns kommuner.

Styrelseordförande i SKB Näringslivsutveckling AB, Saida Laârouchi Engström, är nöjd med valet av VD:

Jag är glad över att vi kunnat hitta en lösning där Stig, med sin gedigna erfarenhet och stora kontaktnät i båda kommunerna, kan kombinera rollen som VD i SKB Näringslivsutveckling AB med en roll som ansvarig för mervärdesarbetet inom SKB.

Pressmeddelande | Läs mer på SKBNU.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.