Östran: SKB NU blir en hjälpande hand för satsande företag

Stig Björne - ÖstranOskarshamns kommuns företagsliv ska få en ”push” framåt när nybildade SKB Näringslivsutveckling AB bildas. Borgensåtaganden för 50 miljoner kr realiseras om och när Oskarshamnsföretagen vill satsa. Rekryteringen av en företagsutvecklare är klart inom kort.

Stig Björne som blir vd för nybildade SKB Näringslivsutveckling AB (SKB NU) ser nu att formerna för bolaget börjar sätta sig.

SKB NU är en del i det mervärdesavtal som arbetats fram med anledning av slutförvarsfrågan. Det är också SKB NU som blir den instans dit företag som har en tydlig vilja att utvecklas och expandera kan vända sig. Förutsatt att man har sin verksamhet i Oskarshamn.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.