Det statliga stödet till näringslivet

Man talar sällan om statliga stöd i debatten om näringslivets utveckling i Sverige. Efter krisen på tidigt 90-talet var det statliga stödet omfattande, inte minst det regionalpolitiska. Då gick det att få ett flertal olika stöd samtidigt i vissa regioner i landet. Det har dock förändrats genom att vi sedan dess gått med i EU och att staten minskat stöden. 2010 var det statliga stödet till näringslivet knappt 57 miljarder kr.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.