Intro om aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Ägaren av aktier får ett delägarskap i bolaget och även rätt att rösta på bolagsstämmor samt ta del av bolagets vinst vid aktieutdelning. Antalet aktier i aktiebolaget kan förändras vid nyemission, emission eller split.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.