Ansvarskommittén om regionfrågan

Åren 2003-2007 ledde dåvarande landshövdingen Mats Svegfors Ansvarskommittén om regionfrågorna i Sverige. Bakgrunden var att den svenska indelningen i län och motsvarande av landsting upplevdes fungera mindre bra. Ansvarsutredningen landade i slutsatsen att det bör bildas 6-9 storregionen i Sverige.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.