Antalet arbetslösa minskade med 34 000

SCB presenterade i augusti 2011 att 4 721 000 personer mellan 15-74 år är sysselsatta. Det är en ökning med 111 000 personer jämfört med augusti förra året. Antalet arbetslösa minskade med 34 000. Det ger enligt AKU en arbetslöshet på 6,6%.

Läs mer om risken när människor blir trötta på att svara på enkäter

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.